aboutus
Dây chuyền sản xuất

giường bệnh viện điện và bằng tay chất lượng cao, với vị trí khác nhau.

bán hàng nóng và phổ biến ở nhiều nước.

ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD. ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD. ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD. ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD. ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD.
OEM/ODM

  

ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD. ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD.
factory1
Nghiên cứu và phát triển

  

ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD. ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD. ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD. ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD. ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD.
Chi tiết liên lạc